VẢI SỢI

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Mr. Khương
GĐ Marketing - 0909.694.883

VẢI COTTON

Vải Cotton Twill
Vải Cotton Twill
Vải cotton Twill Peach
Vải cotton Twill Peach
Vải in hoa văn
Vải in hoa văn
Vải màu Twill
Vải màu Twill
Vải canvas-cotton
Vải canvas-cotton

VẢI ACRYLIC

Vải acrylic
Vải acrylic
Vải acrylic
Vải acrylic
Vải acrylic
Vải acrylic
Vải acrylic
Vải acrylic
Vải acrylic
Vải acrylic

VẢI T/R - T/C

Vải T/R kẻ sọc
Vải T/R kẻ sọc
Vải T/R
Vải T/R
Vải T/R
Vải T/R
Vải T/C
Vải T/C
Vải T/C Twill
Vải T/C Twill

VẢI KAKI

Vải kaki
Vải kaki
Vải kaki hoa văn
Vải kaki hoa văn
Vải kaki
Vải kaki
Vải kaki
Vải kaki
Vải kaki
Vải kaki

VẢI POLY

Vải poly satin
Vải poly satin
Vải poly Oxford
Vải poly Oxford
Vải poly Oxford
Vải poly Oxford
Vải poly satin
Vải poly satin
Vải poly
Vải poly