VẢI SỢI

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Mr. Khương
Quản Lý Kinh Doanh - 0909.694.883

VẢI SỢI

LENI 1
LENI 1
LENIN 1-1
LENIN 1-1
LENIN 5
LENIN 5
LENIN 11
LENIN 11
LENIN 14
LENIN 14
LENIN 15
LENIN 15
LENIN 15-1
LENIN 15-1
LENIN SPUN
LENIN SPUN
POLY BỌC NỆM
POLY BỌC NỆM
POLY OXFORD 600X600
POLY OXFORD 600X600
POLY 30X300 KHAKI 2-2
POLY 30X300 KHAKI 2-2
POLY 300X300 , OXFORD COATTING
POLY 300X300 , OXFORD COATTING
POLY 600X600 , OXFORD  COALTTING
POLY 600X600 , OXFORD COALTTING
POLY 600X600
POLY 600X600
POLY 1200X600 SPUN
POLY 1200X600 SPUN
POLY CHINFON 1
POLY CHINFON 1
POLY OXFORD  300+7 X 300+7 VẼ & IN TRANH (1)
POLY OXFORD 300+7 X 300+7 VẼ & IN...
CANVAS COTTON & TC
CANVAS COTTON & TC
CANVAS COTTON & TC2
CANVAS COTTON & TC2
COTTON CANVAS 3
COTTON CANVAS 3
KHAKI COTTON DOBBY
KHAKI COTTON DOBBY
KHAKI COTTON TWILL 3-1
KHAKI COTTON TWILL 3-1
VẢI DỆT THOI
VẢI DỆT THOI
KHAKI COTTON DOBBY
KHAKI COTTON DOBBY
KHAKI COTTON TWILL 3-1
KHAKI COTTON TWILL 3-1
LENI 17
LENI 17
PC 65-35 KHAKI
PC 65-35 KHAKI
POLY 30X300 KHAKI 2-2
POLY 30X300 KHAKI 2-2
TC 65-35 , 20X20 KHAKI 3-1
TC 65-35 , 20X20 KHAKI 3-1
TC 65-35 , 21X21 KHAKI 2
TC 65-35 , 21X21 KHAKI 2
TC 65-35 KHAKI 1
TC 65-35 KHAKI 1
TC 65-35 KHAKI
TC 65-35 KHAKI
TC65-35 , 21X21 KHAKI TWILL
TC65-35 , 21X21 KHAKI TWILL
TC-POLY ANTI STATIC
TC-POLY ANTI STATIC
VẢI DỆT THOI
VẢI DỆT THOI

SỢI COTTON

Sợi cotton chải thô
Sợi cotton chải thô
Sợi CD
Sợi CD
Sợi CM
Sợi CM
Sợi OE
Sợi OE
Sợi cotton chải kỹ
Sợi cotton chải kỹ

DỊCH VỤ

Cán hoa văn trên vải
Cán hoa văn trên vải
Cán hoa văn trên vải
Cán hoa văn trên vải
Cán hoa văn trên vải
Cán hoa văn trên vải
Cán hoa văn trên vải
Cán hoa văn trên vải
Cán hoa văn trên vải
Cán hoa văn trên vải
Cán hoa văn trên vải
Cán hoa văn trên vải
Dịch vụ nhuộm vải
Dịch vụ nhuộm vải
Dịch vụ in hoa văn trên vải
Dịch vụ in hoa văn trên vải