VẢI SỢI

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Mr. Khương
Quản Lý Kinh Doanh - 0909.694.883

Sợi Cotton

Sợi cotton chải thô
Sợi cotton chải thô
Sợi CD
Sợi CD
Sợi CM
Sợi CM
Sợi OE
Sợi OE
Sợi cotton chải kỹ
Sợi cotton chải kỹ